Hall of Fame

Cvrčak se ponosi dugogodišnjom tradicijom. Kao škola postojimo već više od 20 godina, a naši 'školarci' nastavljaju učenje na višim stupnjevima u sklopu našeg Učilišta.

Lifelong learning, tj. cjeloživotno učenje, kod nas dobija i poseban značaj kad uzmemo u obzir činjenicu da naše programe već pohađaju i djeca naših bivših i sadašnjih polaznika, a neki naši nekadašnji polaznici sad su nam čak i kolege. 

U proteklih 25 godina, u našoj su se Školi i Učilištu brojni učenici pripremali za međunarodne ispite stupnja B1, B2 i C1 (First Certificate of English(FCE) i Certificate of Advanced English(CAE)), a nastavljamo s najhrabrijima i na pripremama za CPE (Certificate of Proficiency in English).

Neizmjerno smo ponosni što su se s nama pripremali za tu pustolovinu, mislimo da zaslužuju svoj zid slave, tj. Hall of Fame.

Pa evo imena svih tih velikana engleskog jezika, od kojih su neki već toliko veliki da su i prezimena nadopunili i promijenili :).

Ovaj popis tu ne prestaje, već se redovito popunjava novim imenima...
Želite li i svoje ime vidjeti na ovom zidu slave, pridružite nam se ! 

 1. IVONA GRBEŠIĆ
 2. IVAN BEGANOVIĆ
 3. MAJA MATULIĆ
 4. NIKOLINA TOPOLKO
 5. SAŠA ŠTRBAC
 6. TOMISLAV BOJKIĆ
 7. OZREN MEĐIMUREC
 8. MAJA DUVNJAK
 9. IVANA VRBEC
 10. IRENA MARTIĆ
 11. ERIKA BUČAR
 12. ANA TOJČIĆ
 13. KARLO DOLENČIĆ
 14. MARINA MARTIĆ
 15. ANA LONČAR
 16. ANDRIJANA STJEPANOVIĆ
 17. JELENA PAIĆ ANTUNOVIĆ
 18. IVAN PAVLIĆ
 19. JELENA PAIĆ ANTUNOVIĆ
 20. IVAN KLEPIĆ
 21. TOMISLAV SULIĆ
 22. DANIJEL STANIĆ
 23. ROMANA PETRAČ
 24. DUBRAVKA TERZIĆ
 25. IRENA ĆIBARIĆ
 26. MARIJA KLANFAR
 27. IZABELA ZUBČIĆ
 28. TENA HAVRDA
 29. ANA TOJČIĆ
 30. MIRNA KLAIĆ
 31. MARIJA TESKERA
 32. IVANA KRALJ
 33. ANDREA BUTKOVIĆ
 34. VINKO ROSO
 35. MIRELA RIZVIC
 36. BRUNO PREBEG
 37. ROMAN GREDIČAK
 38. LARA BLAŽEVIĆ
 39. STELLA VUKELIĆ
 40. SANDRA VUKELIĆ
 41. BRUNO ŠVALJEK
 42. RAHELA GRUBIŠIĆ
 43. TOMISLAV HUDIKA
 44. IVA ŠVALJEK
 45. DOMAGOJ TESKERA
 46. MIRNA SULIĆ
 47. HRVOJE HABUŠ
 48. MARTINA ŠALKOVIĆ
 49. IVANA ŠALKOVIĆ
 50. ZVONIMIR ERCEGOVAC
 51. IVOR KAJFEŽ
 52. STEPHANIE STRUNJAK
 53. MARTINA ŠEŠO
 54. MARTINA JAJTIĆ
 55. FILIP ANĐELKOVIĆ
 56. LUKA LAŽETA
 57. JURICA BUNJEVAC
 58. MARKO BUNJEVAC
 59. DORA BOBOVČAN
 60. BRUNA BRKIĆ
 61. IVA BUŠIĆ
 62. IVAN DRAKULA
 63. IVANA GLOŽINIĆ
 64. IDA TOPOLOVAC
 65. DOMINIK KARADAKIĆ
 66. KLARA KARADAKIĆ
 67. IVANA ĆURKOVIĆ
 68. GABRIELA TREMPETIĆ
 69. MARKO PAVLINEK
 70. PETRA KOSTANJEVAC
 71. STIPICA ŠARČEVIĆ
 72. MATKO MAVRAČIĆ
 73. VLATKA ŠTULJAN
 74. MATEJ OSREČKI
 75. HELENA JEROSIMOVIĆ
 76. IVAN ŽNIDAREC
 77. MIA PERKOVIĆ
 78. MARIJA PERKOVIĆ
 79. INES GRAČAN
 80. MAJA ŽUTIĆ
 81. IVA ŽUTIĆ
 82. LUCIJA KLOBUČAR
 83. VALENTINA GUČEC
 84. PATRICIJA PIŠKOR
 85. MAŠA MARIĆ
 86. MATEJ JURAJ KOVAČ
 87. ANTUN ZVONIMIR KOVAČ
 88. DOMAGOJ STANČIN
 89. DOMAGOJ KEGLEVIĆ
 90. ANTONIO BUDIMIR
 91. SANJA KONČAR
 92. LEON BLAŽEKOVIĆ
 93. TENA JURIŠIĆ
 94. MIRNA KLAIĆ
 95. IVA PAVLOVIĆ
 96. BLAŽ ANTE BADROV
 97. FRAN KONECKI
 98. LUCIJA ŠABARIĆ
 99. IVAN MATOLIĆ GALIC
 100. FILIP BLAŽEVIĆ
 101. MARIJA KLANFAR
 102. ROMANA PETRAČ
 103. SERGEJ ŠIMPRAGA
 104. NIKOLINA BESTIĆ
 105. DUBRAVKA TERZIĆ
 106. IRENA ĆIBARIĆ
 107. MIHAELA BOŽINOVIĆ
 108. LANA FLIES
 109. PETRA MEDAK
 110. GABRIELA TREMPETIĆ
 111. NIVES PERKOVIĆ
 112. ANTE IVANČIĆ
 113. DINKO LAŽETA
 114. FRAN MIOČIĆ STOŠIĆ
 115. KATARINA JURIŠIĆ
 116. MAGDALENA JURIŠIĆ
 117. ANTE TOJČIĆ
 118. MISLAV BUŠIĆ
 119. MIRELA RIZVIĆ
 120. VALERIA GAŠPAREC
 121. MAJA ROSO
 122. MARIJA ROSO
 123. TATJANA MIOČ
 124. MARTINA AGATIĆ
 125. VEDRAN HAFNER
 126. GORAN HAFNER
 127. IRENA BLAŽEKOVIĆ
 128. MIA RAOS
 129. ANTE IVANČIĆ
 130. ANA IVANČIĆ
 131. MARIJA ČULJAK
 132. NIVES IVANKOVIĆ
 133. VEDRAN ŠPARAVEC
 134. MARTA ILIJAŠ
 135. MAJA ROSO
 136. ANA BLAŽEVIĆ
 137. NIKA PETRINEC
 138. MARTINA LABAS
 139. ANA BLAZEVIC
 140. NIKA PETRINEC
 141. SARA CALIC
 142. KARLO CULJAK
 143. MARKO DAKIC
 144. MISLAV BUSIC
 145. NIKOLINA KOKANOVIC
 146. MIA RAOS
 147. MIA BOLF
 148. IVANA KRALJ
 149. MARIJA TESKERA
 150. HRVOJE HABUŠ
 151. IVANA ŠARČEVIĆ
 152. ROBERT PAVLIŠ
 153. MAJA KOCIJAN
 154. MARIJA BESTIĆ
 155. TONI POHOVSKI
 156. itd.:)
 
Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr